Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिम्रौनगढ, बारा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिम्रौनगढ, बारा

ठेगाना :

फोन नं : 053-411033

फ्याक्स : 053-411033

इमेल : simraoungadhaao@gmail.com